Co to są zjawiska krasowe?

Co to są zjawiska krasowe? – tajemnicze dzieła natury, zjawiska krasowe są jednymi z najbardziej fascynujących i tajemniczych formacji występujących w naturze. Są to miejsca, które zaskakują swoją piękną architekturą, a jednocześnie kryją wiele tajemnic i ciekawostek.

Odkryj fascynujący świat podziemnych formacji

Kras to obszar geologiczny, w którym występują rozpuszczalne skały, takie jak wapień czy dolomit. Pod wpływem wody i wiatru, te skały ulegają erozji, tworząc fascynujące formy, takie jak jaskinie, wąwozy czy naturalne mosty. Te niesamowite miejsca są nazywane zjawiskami krasowymi.

W Polsce, jednym z najbardziej znanych zjawisk krasowych jest Jaskinia Raj w Pieninach. Jest to jedna z najdłuższych jaskiń w Tatrach, a jej wnętrze skrywa piękne stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Inne popularne miejsca to Jaskinia Niedźwiedzia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz Jaskinia Łokietka w Górach Świętokrzyskich.

Co to są zjawiska krasowe?

Zjawiska krasowe to procesy geologiczne związane z rozpuszczaniem skał, takich jak wapienie, dolomity, gips i anhydryt, przez wody zawierające dwutlenek węgla. Zjawiska te prowadzą do powstawania charakterystycznych form terenu, zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Oto kilka najważniejszych form krasowych:

Powierzchniowe formy krasowe:

 1. Lejki krasowe (doliny krasowe) – zagłębienia w terenie o różnej wielkości i kształcie, powstałe w wyniku rozpuszczania skał przez wodę.
 2. Żłobki i żebra krasowe – wydłużone, wąskie zagłębienia i grzbiety na powierzchni skał, wynikające z rozpuszczania skał wzdłuż linii spękań.
 3. Ponory – miejsca, gdzie woda powierzchniowa wnika pod ziemię, często prowadzące do jaskiń krasowych.

Podziemne formy krasowe:

 1. Jaskinie – podziemne puste przestrzenie powstałe w wyniku długotrwałego rozpuszczania skał przez wodę.
 2. Studnie krasowe – pionowe lub niemal pionowe kanały prowadzące w głąb ziemi, często łączące się z jaskiniami.
 3. Komin krasowy – wąskie, pionowe kanały prowadzące od powierzchni do głębszych partii jaskiniowych.

Wytwory krasowe wewnątrz jaskiń:

 1. Stalaktyty – formacje zwisające z sufitu jaskiń, powstające w wyniku wytrącania się minerałów z wody kapiącej z góry.
 2. Stalagmity – formacje narastające od podłoża jaskiń, tworzone przez minerały osadzające się z wody kapiącej z sufitu.
 3. Stalagnaty (kolumny) – struktury powstałe przez połączenie stalaktytów ze stalagmitami.
 4. Draperie – cienkie, płaskie formacje przypominające zasłony, tworzące się na zboczach jaskiń.

Procesy krasowe:

 1. Korozja krasowa – proces chemicznego rozpuszczania skał przez wodę zawierającą dwutlenek węgla.
 2. Erozja krasowa – mechaniczne niszczenie skał przez wody płynące.

Zjawiska krasowe są szczególnie powszechne w regionach, gdzie występują skały wapienne, ponieważ wapienie są łatwo rozpuszczalne w wodzie zawierającej dwutlenek węgla. Te procesy kształtują krajobraz krasowy, który jest charakterystyczny i często bardzo malowniczy, z licznymi jaskiniami, wąwozami, lejkami krasowymi i innymi formami krasowymi.

Zjawiska krasowe są nie tylko pięknymi miejscami, ale także ważnymi obiektami do badań naukowych. Dzięki nim, możemy lepiej poznać historię naszej planety i procesy geologiczne, które wpływają na jej kształt. Dlatego warto wybrać się na wycieczkę do jednej z tych tajemniczych formacji i odkryć fascynujący świat podziemnych formacji.

Dodaj komentarz